Buiséad 2024

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhuiséad 2024. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí airgeadais. Baineann na cleachtaí scríofa leis an tuiseal ginideach gan an t-alt. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí i mbun rólghníomhaíocta ina mbeidh orthu buiséad teaghlaigh nó […]

Read more »

Buiséad 2024

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhuiséad 2024. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí airgeadais. Baineann na cleachtaí scríofa leis an gclaoninsint, agus an uimhir iolra. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé cúrsaí airgid agus caiteachas pearsanta. Chomh […]

Read more »
To top
Skip to content