Baile > SnasTV > Nuacht > Buiséad 2024

Buiséad 2024

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Gnó

Acmhainní

Buiséad 2024 B1 Buiséad 2024 B1

Eochairfhocail: cáin, caiteachas, cúrsaí airgeadais, cúrsaí airgid, cúrsaí cánach, Rialtas

Pointí teanga: an Uimhir Iolra, Claoninsint

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhuiséad 2024. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí airgeadais. Baineann na cleachtaí scríofa leis an gclaoninsint, agus an uimhir iolra. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé cúrsaí airgid agus caiteachas pearsanta. Chomh maith leis sin, beidh orthu díospóireacht a dhéanamh ar an gceist, Dá mbeifeá féin i d’Aire Airgeadais, conas a dhéanfá an buiséad?

Acmhainní

Buiséad 2024 B1 Buiséad 2024 B1

Dáta Foilsithe: 06.02.24

Roinn é seo: