SnasTV: Meánscoil

Físeáin agus bileoga oibre Gaeilge bunaithe ar ábhar dílis ó chláir TG4
Cruthaithe ag Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad.
  • Físcheachtanna saor in aisce & bileoga oibre réidh don rang
  • Cleachtaí cluastuisceana, stór focal, gramadaí & cumarsáide
  • Freagraí agus treoracha don mhúinteoir
Dhá leibhéal cumais:
  • B1= Sraith Shóisearach T1 / Sraith Shinsearach T2
  • B2= Sraith Shinsearach T1

Nuacht TG4

Físcheachtanna agus bileoga oibre bunaithe ar théamaí na hArdteistiméireachta

Téamh Domhanda
B2

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin téamh domhanda agus tionchar an teasa san Eoraip.

Téamh Domhanda
B1

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin téamh domhanda agus tionchar an teasa san Eoraip.

Busanna John McGinley
B2

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin méadú atá tagtha ar ghnó chomhlacht busanna i nDún na nGall.

Busanna John McGinley
B1

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin méadú atá tagtha ar ghnó chomhlacht busanna i nDún na nGall.

Seirbhís Leathanbhanda
B2

Ceacht ar mhír nuachta faoi sheirbhísí leathbhanda in Oileáin Árann.

Seirbhís Leathanbhanda
B1

Ceacht ar mhír nuachta faoi sheirbhísí leathbhanda in Oileáin Árann.

Aillte an Mhothair
B2

Ceacht ar mhír nuachta faoi chóras nua in ionad cuairteoirí Aillte an Mhothair.

Aillte an Mhothair
B1

Ceacht ar mhír nuachta faoi chóras nua in ionad cuairteoirí Aillte an Mhothair.

Iarnród an-éadrom
B2

Ceacht ar mhír nuachta faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh.

Iarnród an-éadrom
B1

Ceacht ar mhír nuachta faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh.

Agóid na bhFeirmeoirí
B2

Ceacht ar mhír nuachta faoi fheirmeoirí ag agóid.

Agóid na bhFeirmeoirí
B1

Ceacht ar mhír nuachta faoi fheirmeoirí ag agóid.

Mioncheachtanna 3 nóiméad

Ní theastaíonn ach an físeán le haghaidh an ceacht a dhéanamh (ní bheidh aon bhileog oibre ag teastáil).

Téamh Domhanda
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi théamh domhanda.

Busanna John McGinley
B1 B2

Ceacht ar mhír nuachta faoi bhusanna John McGinley

Seirbhís Leathanbhanda
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi Sheirbhís Leathanbhanda.

Aillte an Mhothair
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi Aillte an Mhothair.

Iarnród an-Éadrom
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh.

Agóid na bhFeirmeoirí
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi Agóid na bhFeirmeoirí

Círéibeacha i mBaile Átha Cliath
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoi na círéibeacha i mBaile Átha Cliath

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoin eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Deireadh le Ré Feasta
B1 B2

Mioncheacht 3 nóiméad bunaithe ar mhír nuachta ó TG4 faoin Iris Feasta

Ros na Rún

Físcheachtanna agus bileoga oibre bunaithe ar scileanna cumarsáide agus labhartha

Ceacht 15: Treisiú agus Béim
B2 C1

Foghlaim faoi threisiú sa teanga labhartha.

Ceacht 14: Sruth na Cainte
B2 C1

Foghlaim faoi fhuaimeanna agus faoi fhoghraíocht na teanga.

Ceacht 13: Ag Freagairt do Chaint Daoine Eile
B2 C1

Foghlaim faoin siar is aniar a bhíonn mar chuid de chomhrá nádúrtha.

Ceacht 12: Spotsolas ar Chanúint Uladh
B2 C1

Foghlaim conas Gaeilge Uladh a thuiscint.

Ceacht 11: Ag Teacht ar Chomhréiteach
B2 C1

Foghlaim straitéisí éagsúla le teacht ar chomhréiteach.

Ceacht 10: Ag Iarraidh Míthuiscintí a Réiteach
B2 C1

Foghlaim straitéisí le míthuiscintí a réiteach.

Ceacht 09: Ag Cur Fearg in iúl
B2 C1

Foghlaim conas fearg a chur in iúl.

Ceacht 08: Ag Labhairt go Rómánsúil
B2 C1

Foghlaim conas dul i mbun cliúsaíochta le duine eile.

Ceacht 07: Ag Gabháil Leithscéil
B2 C1

Foghlaim conas leithscéal a ghabháil le duine eile.

Ceacht 06: Daoine ag Argóint lena Chéile
B2 C1

Foghlaim conas dul i mbun sáraíochta le duine eile.

Ceacht 05: Ag Moladh Duine
B2 C1

Foghlaim conas duine a mholadh i gcomhthéacs éagsúla.

Ceacht 04: Ag Aontú & ag Easaontú le Cairde
B2 C1

Foghlaim conas aontú agus easaontú le daoine eile.

TEG: Teastas Eorpach na Gaeilge

Gaeilge líofa céim ar chéim – Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad
  • Ábhar TEG: Is féidir úsáid a bhaint as ábhar samplach TEG sa seomra ranga
  • Scrúduithe TEG: Tá Córas Scrúduithe TEG oiriúnach do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí – tuilleadh eolais anseo
  • Is féidir leis na daltaí tabhairt faoin scrúdú cainte amháin nó faoin scrúdú iomlán
  • Is féidir leibhéal bhur ndaltaí a mheas leis an áis seo

To top
Skip to content