SnasTV: Ros na Rún

Físeáin agus bileoga oibre ina bhfuil ceachtanna d’fhoghlaimeoirí Gaeilge maidir le:
  • Scileanna cumarsáide agus labhartha
  • Gaeilge shóisialta neamhfhoirmiúil
  • Fuaimniú agus canúintí
Dírítear ar ábhar níos foirmiúla inár gceachtanna bunaithe ar Nuacht TG4 anseo!
Ceacht 13: Ag Freagairt do Chaint Daoine Eile
B2 C1

Foghlaim faoin siar is aniar a bhíonn mar chuid de chomhrá nádúrtha.

Ceacht 14: Sruth na Cainte
B2 C1

Foghlaim faoi fhuaimeanna agus faoi fhoghraíocht na teanga.

Ceacht 15: Treisiú agus Béim
B2 C1

Foghlaim faoi threisiú sa teanga labhartha.

To top
Skip to content