Baile > SnasTV > Nuacht > Sábháilteacht ar an bhFarraige

Sábháilteacht ar an bhFarraige

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Cúrsaí Oibre, Timpeallacht

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Sábháilteacht ar an bhFarraige_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Cúrsaí oibre, Farraige, Iascaireacht

Pointí teanga: Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi na contúirtí a bhaineann le saol an iascaire. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tsábháilteacht uisce agus iascairí. Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na forainmneacha réamhfhoclacha, agus le saibhriú teanga. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an tsábháilteacht uisce.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Sábháilteacht ar an bhFarraige_Bunleibhéal

Dáta Foilsithe: 19.01.16

Roinn é seo: