Baile > SnasTV > Nuacht > RV Tom Crean

RV Tom Crean

Leibhéal: C1

Téama: Cultúr, Oideachas, Timpeallacht

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Rv Tom Crean_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Báid; Stair, Farraige, Tom Crean

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Dátaí, Míonna na Bliana, Modh Coinníollach, Réamhfhocal Simplí, Sárchéim na hAidiachta

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhád nua Fhoras na Mara, an RV Tom Crean. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí mara agus bádóireachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le ceartscríobh mhíonna na bliana agus dátaí. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le Tom Crean agus tréithe pearsanta an duine.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Rv Tom Crean_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 04.02.21

Roinn é seo: