Baile > SnasTV > Nuacht > Pacáistí Cúnaimh

Pacáistí Cúnaimh

Leibhéal: C1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Sláinte

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Pacáistí Cúnaimh_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Dún na nGall, Seandaoine, Sochaí

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Canúintí, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi phacáistí cúnaimh a scaip Comhairle Contae Dhún na nGall i measc daoine aosta a bhí ina gcónaí leo féin aimsir COVID-19.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an saol sóisialta le linn na paindéime.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an gcopail, agus leis an tuiseal ginideach. Baineann an cheist phlé ag deireadh an cheachta le ceann de na deacrachtaí móra sóisialta a bhain le Covid-19.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Pacáistí Cúnaimh_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 26.11.20

Roinn é seo: