Baile > SnasTV > Nuacht > Leathadh Covid-19

Leathadh Covid-19

Leibhéal: C1

Téama: Sláinte

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Leathadh Covid-19_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Aontas Eorpach, Covid-19, Sláinte, Taisteal

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Aimsir Fháistineach, Aimsir Láithreach, Briathar Saor, Modh Conníollach, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi leathadh an choróinvíris san Eoraip i dtús na paindéime.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí paindéime agus scaipeadh galar. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an tuiseal ginideach, chomh maith le ceisteanna plé a bhaineann leis an saol ag tús na paindéime.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Leathadh Covid-19_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 19.03.20

Roinn é seo: