Baile > SnasTV > Nuacht > Lá Idirnáisiúnta na mBan

Lá Idirnáisiúnta na mBan

Leibhéal: C1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV Lá Idirnáisiúnta na mBan Ardleibhéal

Eochairfhocail: Comhionannas inscne, Sochaí, Stádas na mban

Pointí teanga: Ainm Briathartha, An t-Alt

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi Lá Idirnáisiúnta na mBan. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí inscne agus comhionannais.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann le hinscne an ainmfhocail, agus leis an tuiseal ginideach. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar chúrsaí inscne agus ar cheist an chomhionannais.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV Lá Idirnáisiúnta na mBan Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 10.03.22

Roinn é seo: