Baile > SnasTV > Nuacht > Feirm orgánach

Feirm orgánach

Leibhéal: B2

Téama: Bia, Gnó, Sláinte

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Feirm orgánach_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Bia, Covid-19, Feirmeoireacht, Gnó, Talmhaíocht

Pointí teanga: Modh Ordaitheach, Séimhiú, Úrú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi fheirm orgánach agus an t-éileamh a bhí ar sheachadadh bhoscaí glasraí le linn na paindéime.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí gnó agus feirmeoireachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an modh ordaitheach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le nósanna bia.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Feirm orgánach_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 26.03.20

Roinn é seo: