Baile > SnasTV > Nuacht > Dochar don Timpeallacht

Dochar don Timpeallacht

Leibhéal: B2

Téama: Timpeallacht

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Dochar don timpeallacht_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Lá Fhéile Pádraig, Timpeallacht, Truailliú

Pointí teanga: Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a dhéanann ciarsúir thaise don timpeallacht.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na forainmneacha réamhfhoclacha, chomh maith le ceisteanna plé a bhaineann le Lá Fhéile Pádraig.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Dochar don timpeallacht_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 19.03.20

Roinn é seo: