Baile > SnasTV > Nuacht > Athrú Aeráide

Athrú Aeráide

Leibhéal: C1

Téama: Timpeallacht

Acmhainní

Bileoga Oibre

 SnasTV Athrú Aeráide_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Comhshaol, Géarchéim aeráide, Téamh domhanda, Timpeallacht

Pointí teanga: Réamhfhocal Simplí, Tíortha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin ngearchéim aeráide. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta agus aeráide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réamhfhocail i/in/sa/san, agus leis na céimeanna comparáide den aidiacht. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar an tionchar atá ag an ngéarchéim aeráide ar shaol an duine.

Acmhainní

Bileoga Oibre

 SnasTV Athrú Aeráide_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 03.03.22

Roinn é seo: