Baile > SnasTV > Nuacht > Agóid na bhFeirmeoirí

Agóid na bhFeirmeoirí

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Gnó

Acmhainní

Bileoga Oibre

Agóid na bhFeirmeoirí B2 Agóid na bhFeirmeoirí B2

Eochairfhocail: Agóid, Bia, Costas maireachtála, Feirmeoireacht, feirmeoirí, léirsiú

Pointí teanga: Ainmfhocail dar gcríoch -iú/-ú/aí, an frása ar bun

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi fheirmeoirí ag agóid in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí feirmeoireachta agus agóide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réamhfhocail shimplí, agus le húsáid an fhocail bail. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag cur scéal nuachta le chéile, agus ag scríobh thuairisc nuachta.

Acmhainní

Bileoga Oibre

Agóid na bhFeirmeoirí B2 Agóid na bhFeirmeoirí B2

Dáta Foilsithe: 07.03.24

Roinn é seo: