Galar croí

Galar Croí

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin easpa tuisceana atá ag an bpobal ar an ngalar croí.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte.  Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an modh coinníollach agus comhfhocail na Gaeilge chomh maith le ceisteanna plé agus […]

Read more »
To top
Skip to content