Baile > SnasTV > Nuacht > Galar Croí

Galar Croí

Leibhéal: C1

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Galar croí_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Galar croí, Rialtas, Seirbhísí sláinte, Sláinte

Pointí teanga: Comhfhocail, Modh Coinníollach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin easpa tuisceana atá ag an bpobal ar an ngalar croí.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte.  Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an modh coinníollach agus comhfhocail na Gaeilge chomh maith le ceisteanna plé agus díospóireachta a bhaineann leis an tsláinte.

Acmhainní

SnasTV_Galar croí_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 24.11.16

Roinn é seo: