An Coróinvíreas

Covid-19

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin gcoróinvíreas Covid-19 ag tús na paindéime san Iodáil.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte i gcomhthéacs na paindéime. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an tuiseal ginideach agus leis an aidiacht bhriathartha, chomh maith le […]

Read more »
To top
Skip to content