Baile > SnasTV > Nuacht > Scéalta Covid-19

Scéalta Covid-19

Leibhéal: C1

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Scéalta Covid-19_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Aimsir Fháistineach, Réamhfhocal Simplí

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin maolú a tháinig ar shrianta Covid in Éirinn roimh Nollaig 2020, tar éis do na siopaí bheith dúnta ar feadh sé seachtaine.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le srianta Covid agus leis an dianghlasáil.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an mbriathar saor agus le briathra frásacha. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an Nollaig i gcomhthéacs na paindéime.

Acmhainní

SnasTV_Scéalta Covid-19_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 03.12.20

Roinn é seo: