Baile > SnasTV > Nuacht > Scéalta Covid-19

Scéalta Covid-19

Leibhéal: B2

Téama: Sláinte, Taisteal

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Scéalta Covid-19_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Bréagnuacht, Covid-19, Sláinte, Vacsaíní

Pointí teanga: Modh Coinníollach, Tuiseal Gairmeach, Uimhir Uatha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin ngalar Covid-19 in Éirinn i mí an Mhárta 2021, faoi líon na ndaoine sna hospidéil ag an am dá bharr, agus bréageolas a bhí á scaipeadh faoin vacsaín.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte agus Covid-19.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an tuiseal gairmeach, agus le ceartúsáid an fhocail Má. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le Covid-19 agus an bréageolas a scaipeann ar líne.

Acmhainní

Bileoga Oibre

SnasTV_Scéalta Covid-19_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 11.03.21

Roinn é seo: