Baile > SnasTV > Nuacht > Fuinneamh Gaoithe

Fuinneamh Gaoithe

Leibhéal: B2

Téama: Gnó, Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Fuinneamh Gaoithe_B2 SnasTV_Fuinneamh Gaoithe_B2

Eochairfhocail: Comhshaol, Cumhacht in-athnuaite, Gnó, Rialtas, Timpeallacht

Pointí teanga: Canúintí, Réamhfhocal Simplí, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi chúrsaí timpeallachta agus togra muilte gaoithe i gCo. an Chláir. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí comhshaoil agus fuinnimh.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na briathra sa Ghaeilge, agus le nathanna cainte úsáideacha a bhfuil an focal dá iontu. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le conas a mhothaíonn daoine nuair a bhíonn forbairtí ar mhaithe leis an timpeallacht ar siúl ina gceantar féin.

Acmhainní

SnasTV_Fuinneamh Gaoithe_B2 SnasTV_Fuinneamh Gaoithe_B2

Dáta Foilsithe: 06.10.22

Roinn é seo: