Baile > SnasTV > Nuacht > Easpa otharcharranna i gConamara

Easpa otharcharranna i gConamara

Leibhéal: B1

Téama: Gaeilge agus Gaeltacht, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Easpa otharcharranna i gConamara_Bunleibhéa

Eochairfhocail: Conamara, Géarchéim, Seirbhísí sláinte

Pointí teanga: Aimsir Fháistineach, Téarmaí Ama

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi easpa otharcharranna i gConamara.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte agus seirbhísí éigeandála.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an aimsir fháistineach, agus le frásaí ama. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le cúrsaí sláinte agus pobail, agus le seirbhísí sláinte éigeandála.

Acmhainní

SnasTV_Easpa otharcharranna i gConamara_Bunleibhéa

Dáta Foilsithe: 25.03.21

Roinn é seo: