Baile > SnasTV > Nuacht > Cubbie, an Bosca Teiripe

Cubbie, an Bosca Teiripe

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Oideachas, Sláinte

Acmhainní

Cubbie, an Bosca Teiripe B1 Cubbie, an Bosca Teiripe B1

Eochairfhocail: Imní, Meabhairshláinte, Meánscoileanna, Oideachas, Uathachas

Pointí teanga: an aidiacht shealbhach, an Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhosca teiripe atá in úsáid i meánscoil i gCiarraí. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le meabhairshláinte. Baineann na cleachtaí scríofa leis an tuiseal ginideach uatha, agus leis an saibhreas teanga a bhaineann leis na céadfaí. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé na mbealaí ar féidir dul i ngleic le brú agus strus an tsaoil.

Acmhainní

Cubbie, an Bosca Teiripe B1 Cubbie, an Bosca Teiripe B1

Dáta Foilsithe: 11.01.24

Roinn é seo: