Baile > SnasTV > Nuacht > Carraigín

Carraigín

Leibhéal: B1

Téama: Bia, Gnó, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Carraigín_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Bia, Cúrsaí mara, Farraige, Gnó

Pointí teanga: Aidiacht, Réamhfhocal Simplí, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin méadú a tháinig ar an éileamh ar charraigín le linn na paindéime.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le bia mara agus cúrsaí sláinte.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le hainmneacha tíortha, agus le haidiachtaí. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le cúrsaí sláinte agus an leigheas traidisiúnta.

Acmhainní

SnasTV_Carraigín_Bunleibhéal

Dáta Foilsithe: 10.12.20

Roinn é seo: