Riachtanais an Fhoghlaimeora

Bíonn machnamh ar riachtanais agus ar phróifílí foghlaimeoirí cabhrach agus tú ag pleanáil cúrsa. Tá lón machnaimh anseo faoi phróifílí foghlaimeoirí. an foghlaimeoir teanga, riachtanais an fhoghlaimeora

Read more »

Ag Cur Foghlaimeoirí ar a Suaimhneas

Bíonn sé an-tábhacht foghlaimeoirí a chur ar a suaimhneas ag tús cúrsa, ach conas is féidir sin a dhéanamh? Tá roinnt comhairle anseo! an foghlaimeoir teanga, pleanáil ranga

Read more »

Inspreagadh agus Sealbhú Teanga

Tá cur i láthair ón Ollamh Muiris Ó Laoire anseo – tá inspreagadh agus sealbhú teanga mar ábhar cainte aige. an foghlaimeoir teanga, inspreagadh

Read more »

Ról an Mhúinteora 1

Tá comhairle anseo do mhúinteoirí maidir lena ról agus iad ag pleanáil ranganna. an foghlaimeoir teanga, an múinteoir teanga, pleanáil ranga

Read more »
To top
Skip to content