Tuilte sa Tuaisceart

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a rinne stoirm mhór sa Tuaisceart. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí adhaimsire (extreme weather). Baineann na cleachtaí scríofa leis an réamhfhocal ‘ar’ agus an séimhiú, agus le tréithe chanúint Uladh. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an […]

Read more »

Tuilte sa Tuaisceart

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a rinne stoirm mhór sa Tuaisceart. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí adhaimsire (extreme weather). Baineann na cleachtaí scríofa le dobhriathra ama, agus le logainmneacha. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé […]

Read more »
To top
Skip to content