Baile > SnasTV > Nuacht > Tuilte sa Tuaisceart

Tuilte sa Tuaisceart

Leibhéal: B2

Téama: Gnó, Timpeallacht

Acmhainní

Tuilte sa Tuaisceart B2 Tuilte sa Tuaisceart B2

Eochairfhocail: adhaimsir, aimsir, foláireamh, réamhaisnéis, stoirm

Pointí teanga: an réamhfhocal 'ar' agus an séimhiú, tréithe chanúint Uladh

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a rinne stoirm mhór sa Tuaisceart. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí adhaimsire (extreme weather). Baineann na cleachtaí scríofa leis an réamhfhocal ‘ar’ agus an séimhiú, agus le tréithe chanúint Uladh. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé le cúrsaí aimsire, adhaimsire agus foláirimh aimsire.

Acmhainní

Tuilte sa Tuaisceart B2 Tuilte sa Tuaisceart B2

Dáta Foilsithe: 12.02.24

Roinn é seo: