Ábhar machnaimh don mhúinteoir

Riachtanais an Fhoghlaimeora

Riachtanais an Fhoghlaimeora

Acmhainní

Próifílí Foghlaimeoirí

Eochairfhocail: an foghlaimeoir teanga, riachtanais an fhoghlaimeora

Bíonn machnamh ar riachtanais agus ar phróifílí foghlaimeoirí cabhrach agus tú ag pleanáil cúrsa. Tá lón machnaimh anseo faoi phróifílí foghlaimeoirí.


 

Roinn é seo: