Baile > Forbairt Ghairmiúil > Ábhar machnaimh don mhúinteoir
Riachtanais an Fhoghlaimeora

Lón machnaimh anseo faoi phróifílí foghlaimeoirí

Ag Cur Foghlaimeoirí ar a Suaimhneas

Comhairle faoi atmaisféar ranga suaimhneach a chruthú

Múineadh na Gramadaí

Cur i láthair ar mhúineadh na gramadaí ó Aoife Ní Ghloinn, Ollscoil Mhá Nuad

Comhairle mar gheall ar Ghníomhaíochtaí Ranga

Comhairle ón Dr Mairéad Conneely mar gheall ar ghníomhaíochtaí ranga

An Fhoghraíocht agus an Fhóineolaíocht

Moltaí ón Dr Emily Barnes faoin bhfoghraíocht agus faoin bhfóineolaíocht

Seicliosta Úsáideach don Seomra Ranga

Seicliosta don seomra ranga chun dúshláin choitianta sa rang Gaeilge a réiteach

Cúrsaí Bainistíochta sa Seomra Ranga

Comhairle faoin mbainistíocht ranga

Tréithe an Mhúinteora

Céard iad na tréithe ar leith atá agat mar mhúinteoir teanga?

Forbairt an Mhúinteora

Labhraíonn Aisling Ní Bheacháin, Sailí Ní Dhroighneáin agus Aodh Ó Gallchóir faoi fhorbairt an mhúinteora

Ról an Mhúinteora 2

Tá comhairle anseo ag Úna Nic Gabhann maidir le ról an mhúinteora.

Riachtanais an Mhúinteora

Cur i láthair faoi riachtanais an mhúinteora

Inspreagadh agus Sealbhú Teanga

An tOllamh Muiris Ó Laoire ag labhairt faoi inspreagadh & faoi shealbhú teanga.

Creidiúintí an Mhúinteora

Cur i láthair ó Ailín Ní Chonchúir faoi chreidiúintí an mhúinteora.

Ról an Mhúinteora 1

Comhairle do mhúinteoirí ó Ailín Ní Chonchúir maidir le ról an mhúinteora

To top
Skip to content