Nuacht

Scéalta ó thar lear

Leibhéal: B1, B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht

Acmhainní

SnasTV_Scéalta ó thar Lear_Bunleibhéal

Eochairfhocail: An Fhrainc, An Rúis, An Úcráin, Cogadh, Polaitíocht

Pointí teanga: Aidiacht Bhriathartha, Aimsir Fháistineach, Aimsirí, Ainm Briathartha, Briathar Mírialta

Seo ceacht bunaithe ar dhá mhír ó Nuacht TG4 faoi chúrsaí polaitíochta sa Rúis agus sa Fhrainc. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí polaitíochta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an aidiacht bhriathartha, agus leis an aimsir fháistineach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le pleananna an tsamhraidh.


Dáta Foilsithe: 28.04.22

Roinn é seo: