Nuacht

Novak Djokovic agus an Vacsaín

Leibhéal: B1

Téama: Sláinte, Spórt

Acmhainní

SnasTV_Novak Djokovic agus an Vacsaín_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Leadóg; Astráil, Spórt, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Briathar Frásach, Forainm Réamhfhoclach, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin imreoir leadóige Novak Djokovic agus an chonspóid mar gheall ar a víosa le linn na paindéime. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí taistil agus dlí i gcomhthéacs Covid-19.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le ceartúsáid an tséimhithe, agus le frásaí coitianta ina n-úsáidtear an forainm réamhfhoclach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an gconspóid a bhain le Novak Djokovic.


Dáta Foilsithe: 13.01.22

Roinn é seo: