Nuacht

Iarnród an-éadrom

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Comhshaol, Gnó

Acmhainní

Iarnród An-éadrom B1 Iarnród An-éadrom B1

Eochairfhocail: cathair, cathracha, GLUAS, iompar poiblí, LUAS, Trácht, Truailliú

Pointí teanga: An Aimsir Fháistineach, Na réimíreanna an- ró- agus oll-

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an iompar poiblí agus fadhbannna tráchta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réimíreanna an-, ró- agus oll-, agus leis an aimsir fháistineach Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí i mbun cluiche cosúil le Pictionary agus ag déanamh plé ar an gcóras iompar poiblí ina gceantar féin.


Dáta Foilsithe: 14.03.24

Roinn é seo: