Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh

Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin Ollamh Micheál Ó Súileabháin ag éirí as a phost mar stiúrthóir ar Dhámh Chruinne Éireann i gCeol agus i Rince in Ollscoil Luimnigh in 2016.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí cultúir agus ceoil. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta […]

Read more »
To top
Skip to content