Baile > SnasTV > Nuacht > Vacsaíní sa bhreis

Vacsaíní sa bhreis

Leibhéal: B1

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Vaicsíní sa bhreis_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Vacsaíní

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Briathar Saor, Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dháileadh vacsaíní a bhí ar tí dul ó mhaith i mBaile Átha Cliath.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tseirbhís sláinte.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na forainmneacha réamhfhoclacha, agus leis an saorbhriathar. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an tseirbhís sláinte agus cúrsaí an tsaoil le linn na paindéime.

Acmhainní

SnasTV_Vaicsíní sa bhreis_Bunleibhéal

Dáta Foilsithe: 21.01.21

Roinn é seo: