Baile > SnasTV > Nuacht > Vacsaíní sa bhreis

Vacsaíní sa bhreis

Leibhéal: B2

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Vaicsíní sa bhreis_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Vacsaíní

Pointí teanga: Insce, Nathanna Cainte, Réamhfhocal Simplí, Tuiseal Ainmneach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dháileadh vacsaíní a bhí ar tí dul ó mhaith i mBaile Átha Cliath.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tseirbhís sláinte.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le húsáid éifeachtúil www.teanglann.ie , agus úsáid nathanna cainte coitianta. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an tseirbhís sláinte agus cúrsaí an tsaoil le linn na paindéime.

Acmhainní

SnasTV_Vaicsíní sa bhreis_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 21.01.21

Roinn é seo: