Baile > SnasTV > Nuacht > Vacsaín ag teacht

Vacsaín ag teacht

Leibhéal: C1

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Vacsaín ar na bacáin_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Vacsaíní

Pointí teanga: Séimhiú, Tuiseal Ginideach, Uimhir Uatha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi na céimeanna luatha a rinneadh nuair a bhí an chéad vacsaín á forbairt le cosc a chur ar Covid-19.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí cógaisíochta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le ceisteanna a chumadh, agus leis an séimhiú. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le dáileadh na vacsaíne.

Acmhainní

SnasTV_Vacsaín ar na bacáin_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 12.11.20

Roinn é seo: