Baile > SnasTV > Nuacht > Tionól Thuaisceart Éireann

Tionól Thuaisceart Éireann

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht

Acmhainní

Tionól Thuaisceart Éireann B2 Tionól Thuaisceart Éireann B2

Eochairfhocail: Mná, Polaitíocht, Stormont, Tuaisceart Éireann

Pointí teanga: An aimsir chaite, An Tuiseal Tabharthach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi Thionól Stormont ag teacht le chéile den chéad uair le dhá bhliain. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí polaitíochta sa Tuaisceart.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an gclaoninsint san aimsir chaite agus leis na réamhfhocail i, in, sa agus san. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh ar na foghlaimeoirí tuairisc a thabhairt ar cad a bhí ar siúl ag daoine eile.

Acmhainní

Tionól Thuaisceart Éireann B2 Tionól Thuaisceart Éireann B2

Dáta Foilsithe: 13.02.24

Roinn é seo: