Baile > SnasTV > Nuacht > Seirbhís Leathanbhanda

Seirbhís Leathanbhanda

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Gaeilge agus Gaeltacht, Gnó

Acmhainní

Seirbhís Leathanbhanda B2 Seirbhís Leathanbhanda B2

Eochairfhocail: an t-idirlíon, Árainn, Daoine óga, Idirlíon, leathanbhanda, oileáin, pobal, seirbhís idirlín

Pointí teanga: an t-urú, Lagiolraí agus tréaniolraí

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi sheirbhís leathanbhanda Oileáin Árann. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le seirbhísí leathanbhanda agus idirlín. Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann le conas lagiolraí agus tréaniolraí a aithint, agus le ceartúsáid an urú sa scríobh. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí i mbun plé ar na modhanna cumarsáide a úsáideann siad féin agus na modhanna a bhí ag a dtuismitheoirí agus seantuismitheoirí.

Acmhainní

Seirbhís Leathanbhanda B2 Seirbhís Leathanbhanda B2

Dáta Foilsithe: 18.04.24

Roinn é seo: