Baile > SnasTV > Nuacht > Scrúduithe in aimsir Covid-19

Scrúduithe in aimsir Covid-19

Leibhéal: C1

Téama: Oideachas, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Scrúduithe in aimsir Covid-19_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Mascanna, Oideachas, Scoileanna, Scrúduithe, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Briathar Mírialta, Tuiseal Ainmneach, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi scrúduithe na hardteistiméireachta le linn na paindéime. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí oideachais agus scrúduithe i gcomhthéacs Covid-19.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na briathra neamhrialta san aimsir chaite, agus leis an tuiseal ginideach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le córas na hardteiste.

Acmhainní

SnasTV_Scrúduithe in aimsir Covid-19_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 13.01.22

Roinn é seo: