Baile > SnasTV > Nuacht > Scéim Labhairt na Gaeilge

Scéim Labhairt na Gaeilge

Leibhéal: B1

Téama: Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B1 SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B1

Eochairfhocail: Conamara, Gaeilge, Géarchéim, Rialtas, Tógáil Clainne

Pointí teanga: Aimsir Láithreach, Briathar Saor, Sárchéim na hAidiachta

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi chreimeadh na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí teanga agus Gaeltachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an aidiacht, agus leis an saorbhriathar. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar chúrsaí Gaeilge.

Acmhainní

SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B1 SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B1

Dáta Foilsithe: 26.01.23

Roinn é seo: