Baile > SnasTV > Nuacht > Scéim Labhairt na Gaeilge

Scéim Labhairt na Gaeilge

Leibhéal: B2

Téama: Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B2 SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B2

Eochairfhocail: Conamara, Gaeilge, Géarchéim, Rialtas, Tógáil Clainne

Pointí teanga: Dobhriathar Gluaiseachta, Modh Coinníollach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi chreimeadh na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí teanga agus Gaeltachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an modh coinníollach, agus leis an saibhreas teanga. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar chur chun cinn na Gaeilge.

Acmhainní

SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B2 SnasTV_Scéim Labhairt na Gaeilge_B2

Dáta Foilsithe: 26.01.23

Roinn é seo: