Baile > SnasTV > Nuacht > Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge

Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge

Leibhéal: B2

Téama: Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge B2 Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge B2

Eochairfhocail: Cultúr, Feachtas, Gaeilge thar lear, Scannán

Pointí teanga: cúis an tséimhithe, Tuiseal ginideach tar éis an réamhfhocail chomhshuite

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi faoi chúpla scéal a bhain leis an scannán Kneecap, agus leis an bhfeachtas, Trasna na dTonnta. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le scannánaíocht agus feachtasaíocht. Baineann na cleachtaí scríofa leis an tuiseal ginideach, agus leis an séimhiú Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag déanamh plé ar chúrsaí feachtasaíochta i gcomhthéacs na Gaeilge.

Acmhainní

Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge B2 Scéalta Dearfacha faoin nGaeilge B2

Dáta Foilsithe: 09.02.24

Roinn é seo: