Baile > SnasTV > Nuacht > Scéalta Covid-19

Scéalta Covid-19

Leibhéal: C1

Téama: Oideachas, Sláinte, Taisteal

Acmhainní

 SnasTV_Scéalta Covid-19_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Eitleán, Oideachas, Scoileanna, Sláinte, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Forainm Réamhfhoclach, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi thaisteal agus eitilt le linn na paindéime. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí taistil agus sláinte i gcomhthéacs Covid-19.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an aidiacht san uimhir uatha agus iolra, agus leis an bhforainm réamhfhoclach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le Covid-19 agus na srianta taistil a bhí ann le linn na paindéime.

Acmhainní

 SnasTV_Scéalta Covid-19_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 02.12.21

Roinn é seo: