Baile > SnasTV > Nuacht > Scannán Nua

Scannán Nua

Leibhéal: B2

Téama: Ceol agus Siamsaíocht, Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

SnasTV_Scannán nua_B2 SnasTV_Scannán nua_B2

Eochairfhocail: Banshees of Inisherin, Cultúr, Gaeltacht, Gradaim, Scannán

Pointí teanga: Réimír, Tuiseal Ginideach, Uimhir Uatha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin scannán, The Banshees of Inisherin. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le scannánaíocht.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtadh scríofa a bhaineann leis an tuiseal ginideach san uimhir uatha. Baineann na gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta le plé a dhéanamh ar scannáin.

Acmhainní

SnasTV_Scannán nua_B2 SnasTV_Scannán nua_B2

Dáta Foilsithe: 11.10.22

Roinn é seo: