Baile > SnasTV > Nuacht > Sábháilteacht ar an bhFarraige

Sábháilteacht ar an bhFarraige

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Cúrsaí Oibre, Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Sábháilteacht ar an bhFarraige_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Cúrsaí oibre, Farraige, Iascaireacht

Pointí teanga: Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi na contúirtí a bhaineann le saol an iascaire.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tsábháilteacht uisce agus iascairí.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis aimsir láithreach, rialta agus neamhrialta. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an tsábháilteacht uisce.

Acmhainní

SnasTV_Sábháilteacht ar an bhFarraige_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 19.01.16

Roinn é seo: