Baile > SnasTV > Nuacht > Plaisteach san fharraige

Plaisteach san fharraige

Leibhéal: C1

Téama: Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Plaisteach san fharraige_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Ainmhithe mara, Comhshaol, Timpeallacht, Truailliú

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Briathar Saor

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste atá á dhéanamh ag an truailliú plaisteach in iarthuaisceart an Atlantaigh.   Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí mara agus timpeallachta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an mbriathar saor agus le treoanna. Tá cleachtadh cainte sa cheacht a bhaineann le cúrsaí comhshaoil agus inbhuanaitheachta.

Acmhainní

SnasTV_Plaisteach san fharraige_Ardleibhéal

Dáta Foilsithe: 22.02.23

Roinn é seo: