Baile > SnasTV > Nuacht > Laoch na hÉireann

Laoch na hÉireann

Leibhéal: B2

Téama: Spórt

Acmhainní

SnasTV_Laoch na hÉireann_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Dornálaíocht, Katie Taylor, Mná, Páirc an Chrócaigh, Spórt

Pointí teanga: Claoninsint na Copaile, Comhfhocal, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi chomórtas dornálaíochta i bPáirc an Chrócaigh idir laoch na hÉireann, Katie Taylor agus Amanda Serrano.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí spóirt. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí cainte agus scríbhneoireachta a bhaineann le comhfhocail agus beidh aistriúchán gearr le déanamh ar phóstáil Twitter.

Acmhainní

SnasTV_Laoch na hÉireann_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 05.05.22

Roinn é seo: