Baile > SnasTV > Nuacht > Easpa Uisce Glan

Easpa Uisce Glan

Leibhéal: B1

Téama: Sláinte, Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Easpa uisce inólta_B1 SnasTV_Easpa uisce inólta_B1

Eochairfhocail: Conamara, Ganntanas, Sláinte an phobail, Uisce Éireann

Pointí teanga: Aidiacht, Aimsir Chaite, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi easpa uisce inólta i gConamara. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le húsáid uisce sa saol laethúil.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an ainmfhocal agus an aidiacht, agus leis an aimsir chaite. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an méid uisce a úsáideann daoine go laethúil agus conas é sin a laghdú.

Acmhainní

SnasTV_Easpa uisce inólta_B1 SnasTV_Easpa uisce inólta_B1

Dáta Foilsithe: 13.10.22

Roinn é seo: