Baile > SnasTV > Nuacht > Easpa Uisce Glan

Easpa Uisce Glan

Leibhéal: B2

Téama: Sláinte, Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Easpa uisce inólta_B2 SnasTV_Easpa uisce inólta_B2

Eochairfhocail: Conamara, Ganntanas, Sláinte an phobail, Uisce Éireann

Pointí teanga: Aidiacht, Caolú, Claoninsint, Séimhiú, Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi easpa uisce inólta i gConamara. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le húsáid uisce sa saol laethúil.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an ainmfhocal agus an aidiacht san uimhir iolra, agus leis an gclaoninsint. Tá na ceisteanna cumarsáide ag deireadh an cheachta bunaithe ar rólghníomhaíocht ina bhfuil iriseoir ag cur agallamh ar dhaoine éagsula sa phobal nach bhfuil uisce inólta ann.

Acmhainní

SnasTV_Easpa uisce inólta_B2 SnasTV_Easpa uisce inólta_B2

Dáta Foilsithe: 13.10.22

Roinn é seo: