Baile > SnasTV > Nuacht > Dochar don Timpeallacht

Dochar don Timpeallacht

Leibhéal: B1

Téama: Timpeallacht

Acmhainní

SnasTV_Dochar don timpeallacht_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Lá Fhéile Pádraig, Timpeallacht, Truailliú

Pointí teanga: Aidiacht, Réamhfhocal Simplí, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a dhéanann ciarsúir thaise don timpeallacht.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtadh a bhaineann leis an réimír an-, agus leis na réamhfhocail shimplí sa chleachtadh Cen chuma atá air? Ag an deireadh, tá ceisteanna plé a bhaineann le Lá Fhéile Pádraig.

Acmhainní

SnasTV_Dochar don timpeallacht_Bunleibhéal

Dáta Foilsithe: 19.03.20

Roinn é seo: