Baile > SnasTV > Nuacht > Daoine óga agus an teicneolaíocht

Daoine óga agus an teicneolaíocht

Leibhéal: B1

Téama: Sláinte, Teicneolaíocht

Acmhainní

SnasTV_Daoine óga agus an teicneolaíocht_Bunleibhé

Eochairfhocail: Daoine óga, Fón póca cliste, Teicneolaíocht

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Aimsir Fháistineach, Aimsir Ghnáthchaite, Aimsir Láithreach, Aimsirí, Modh Coinníollach, Réimír

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dhaoine óga, an teicneolaíocht agus sábháilteacht ar líne. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an aidiacht agus an réimír ‘ró’ chomh maith le cleachtadh ar an saorbhriathar. Tá cleachtadh cainte sa cheacht a bhaineann le daoine óga agus úsáid na teicneolaíochta ina saol.

Acmhainní

SnasTV_Daoine óga agus an teicneolaíocht_Bunleibhé

Dáta Foilsithe: 02.01.18

Roinn é seo: