Baile > SnasTV > Nuacht > Daoine óga agus an teicneolaíocht

Daoine óga agus an teicneolaíocht

Leibhéal: B2

Téama: Sláinte, Teicneolaíocht

Acmhainní

SnasTV_Daoine óga agus an teicneolaíocht_Meánleibh

Eochairfhocail: Daoine óga, Fón póca cliste, Teicneolaíocht

Pointí teanga: Breischéim na hAidiachta, Réamhfhocal Comhshuite, Tuiseal Ginideach, Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dhaoine óga, an teicneolaíocht agus sábháilteacht ar líne.   Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le breischéim na haidiachta agus leis an tuiseal ginideach. Tá cleachtadh cainte sa cheacht a bhaineann le daoine óga agus úsáid na teicneolaíochta ina saol.

Acmhainní

SnasTV_Daoine óga agus an teicneolaíocht_Meánleibh

Dáta Foilsithe: 02.01.18

Roinn é seo: